Kapolcsi Bűvészeti Napok 2008, Kapolcs - 2008. július 25.-augusztus 3.